Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Monikulttuurisuus seurakunnassa

Monikulttuurisuus seurakunnassa mahdollistuu siten, että eri puolilta maailmaa alueelle muuttaneet ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset pääsevät osalliseksi seurakuntayhteydestä ja seurakunnan erilaisista toimintamuodoista.

Tämä edellyttää seurakunnan perinteisen toimintamalliston tarkastelua. Onko seurakunta aidosti avoin ja kiinnostunut alueelle muuttavista ja siellä jo asuvista ihmisistä? Uudet tulijat ovat peili seurakunnalle ja mahdollisuus kehittää seurakunnnan kaksitahoista identiteettiä paikallisena ja universaalina Kristuksen seurakuntana.

Monikulttuurinen seurakunta antaa tilaa eri tavalla ajatteleville ihmisille ja erilaisille kristillisen uskon ilmauksille.

Seurakunnan monikulttuurisuutta kehitetään maahanmuuttajien mukaanottamisella vapaaehtoistehtäviin. Työharjoittelun ja tukityöllistämisen avulla seurakunta tukee maahanmuuttajien työelämään pääsyä. Niiden kautta avautuu hyvä mahdollisuus tutustua kristillisen seurakunnan elämään ja toimintaan. Kirkkopalvelujen monikulttuurisuushankkeen sivuilla on yksityiskohtaista ohjeistusta työllistämiseen.

Euroopan kirkkojen Siirtolaisuus 2010 -teemavuoden kotisivuilla on esimerkkejä  maahanmuuttajille merkityksellisestä toiminnasta, työharjoittelusta ja työllistämisestä seurakunnissa.

Monikulttuurisen työn erityispiirteitä:

  • osallisuutta edistävä toimintatapa
  • voimauttava työote
  • moniammatillinen yhteistyö
  • paikallinen verkostoyhteistyö
  • perhekeskeinen työote
  • ekumeenisuus
Monikulttuurisuus voimavarana
  • Mitä moninaisempi seurakunta on jäseniltään, sitä enemmän se muistuttaa Kristuksen kirkkoa maailmassa.
  • Mitä monikulttuurisempi seurakunta on, sitä enemmän sillä on resursseja käytössään.
  • Mitä avoimempi seurakunta on, sitä paremmin se voi olla osallisuuden yhteisö.

Katso lisää:

Julkaisuja:

Kirkon monikulttuurisen työn koulutuskalenterissa on hyviä tarjouksia seurakunnan elämän ja toiminnan kehittämiseksi.
Tutustu koulutustarjontaan

Kirkon maahanmuuttajatyön toimiston yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan palautetta sivujen sisällöstä ja rakenteesta.

Lähetäthän meille myös tietoja monikulttuurisuustyöstä seurakunnassanne tai hiippakunnassanne, jotta voimme jakaa hyvät käytännöt.


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/monikulttuurisuus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle