Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Pastoraalitutkinnon suorittaminen ulkomailla

Pastoraalitutkinnon suorittamiseen niiden pappien kohdalla, jotka työskentelevät ulkomailla, sovelletaan pastoraalitutkinnon opetussuunnitelmaa ja siinä mainittuja arviointikriteerejä.

Perehdyttäminen

 • Pastoraalitutkinnon edellyttämä perehdyttäminen on pyrittävä suorittamaan ennen ulkomaanjakson alkamista.
 • Mikäli perehdyttämistä ei ole voitu suorittaa, mutta lähettävällä organisaatiolla on oma perehdyttämisohjelmansa, sitä täydennetään vastaamaan pastoraalikoulutukseen kuuluvaa perehdyttämistä. Täydentämisestä sovitaan hiippakuntadekaanin kanssa.
 • Mikäli lähettävällä organisaatiolla ei ole perehdyttämisohjelmaa, tutkinnon suorittaja tekee muutaman sivun mittaisen esseen, jossa hän arvioi perehtymistään papin työhön kohdemaassa. Esseessä tulee ottaa huomioon pastoraalitutkinnon edellyttämän kirkon perehdyttämisohjelman sisältö.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Pastoraalitutkintoon kuuluva henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) laaditaan yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa ennen lähtöä ulkomaisiin työtehtäviin.
 • HOPS tulee tarkistaa ja suhteuttaa työskentelymaan olosuhteisiin puolen vuoden oleskelun jälkeen.
 • Mikäli suorittaja on ollut pidempään ulkomailla ennen pastoraalitutkinnon aloittamista, voidaan HOPS laatia ulkomailta käsin ollen yhteydessä hiippakuntadekaaniin.

Tutkinnon suorittaminen

 • Pastoraalitutkinnon ensisijainen suoritustapa on, että opintokokonaisuudet suoritetaan kurssilla (vaihtoehto A) Suomessa. Kirkon koulutuskeskus voi järjestää kesäisin opintokokonaisuuksia, jotka ovat erityisesti suunnattuja ulkomailla työskenteleville papeille. Tarkempia tietoja kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa.
 • Mikäli osallistuminen kursseille ei perustelluista syistä ole mahdollista, opintokokonaisuuksia voidaan suorittaa B-vaihtoehdon mukaan.

Tentit (koskee vuoden 2000 pastoraalitutkintoa)

 • Suoritettaessa opintokokonaisuuksia 1-8 tenttimällä sovelletaan opetussuunnitelman vaihtoehtoa B työskentelymaan ominaispiirteitä hyödyntäen. Kysymyksiin vastaamisen sijaan tutkinnon suorittaja laatii tentaattorin kanssa sovitusta kirjallisuudesta esseet, joissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
  1. kykyyn reflektoida lukemaansa materiaalia
  2. kykyyn havainnoida ja jäsentää ympäristöään lukemansa pohjalta
  3. kykyyn oivaltaa ja hahmottaa uusia asioita työnsä kontekstissa
  4. Kirjallisuuden määrittelyssä tulee ottaa huomioon saatavuus maailmanlaajuisesti sekä tutkinnon suorittajan kohdemaassa saatavilla olevat tarkoituksenmukaiset teokset.
 • Opintokokonaisuuden 3 Kirkon hallinto suorittamiseksi annetaan 30 erilaista ongelmaa, jotka tulee ratkaista annetun kirjallisuuden perusteella.

Saarna- ja opetusnäyte (koskee vuoden 2000 pastoraalitutkintoa)

 • Suoritetaan tuomiokapitulin määräämällä tavalla
 • Mikäli näyttöä ei ole mahdollista suorittaa kotimaassa, voidaan kapitulin suostumuksella hyödyntää kohdemaassa vierailevia Suomen kirkon edustajia, joiden tulee olla selvillä arviointikäytännöistä ja -kriteereistä.

Publiikki ja todistus

 • Tutkinnon suorittaja osallistuu tuomiokapitulin järjestämään pastoraalipubliikkiin kotimaassa.
 • Mikäli tutkinnon suorittaja ei voi osallistua pastoraalipubliikkiin, tutkintotodistus voidaan lähettää hänelle, kun tutkinnon kaikki opintokokonaisuudet on suoritettu.

Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle