Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Vanha pastoraalitutkinto (2000) ja siirtymä uuteen

Vanhan pastoraalitutkinnon (2000) mukaisia opintoja ei enää voi aloittaa.

Vanhan tutkintojärjestelmän mukaisia pastoraalitutkinnon (2000) opintokokonaisuuksia ei enää järjestetä A-vaihtoehdon mukaisesti lähiopiskelupainotteisesti. Tutkinnon opintokokonaisuuksia voi suorittaa etäsuorituksina (B-vaihtoehto) vuoden 2017 loppuun asti. Ks. Ilmoittautuminen.

Vuoden 2000 tutkintojärjestelmän mukainen 34 op:n laajuinen pastoraalitutkinto koostuu 8 kokonaisuudesta sekä opetus- ja saarnanäytteestä (suluissa koulutuksen järjestäjä): 

 1. Raamattutieto 4 op (tuomiokapitulit)
 2. Kirkon tunnustus 4 op (tuomiokapitulit)
 3. Kirkon hallinto 4 op (tuomiokapitulit)
 4. Raamattu, tunnustus ja julistus 4 op (Kirkon koulutuskeskus)
 5. Jumalanpalveluselämä 4 op (Kirkon koulutuskeskus)
 6. Sielunhoito 4 op (Kirkon koulutuskeskus)
 7. Kristillinen kasvatus 4 op (Kirkon koulutuskeskus)
 8. Seurakunta työyhteisönä 4 op (Kirkon koulutuskeskus)
 9. Saarnanäyte 1 op (tuomiokapitulit)
 10. Opetusnäyte 1 op (tuomiokapitulit) 

Aikaisemmin on tiedotettu, että vanhaan pastoraalitutkintoon ei voisi sisällyttää uuden tutkinnon mukaisia opintokokonaisuuksia, jolloin vanhaa tutkintoa suorittava ei voisi enää osallistua lähiopetuspainotteisiin opintokokonaisuuksia. Tätä periaatetta on muutettu Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelussa 3.12.2014.

Yhteisen linjauksen mukaan pastoraalitutkinnon siirtymäaikana 1.1.2015–31.12.2017 opis-kelija voi suorittaa alla mainitut vanhan pastoraalitutkinnon (2001) mukaiset opintokokonaisuudet osallistumalla uuden pastoraalitutkinnon vastaavaan opintokokonaisuuteen lähiopiskeluun painottuvina opintoina (vaihtoehto A). Tällöin hän saa vanhan tutkinnon edellyttämän numeraalisen arvioinnin. Opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuden myös etäopiskelupainotteisesti (vaihtoehto B), jolloin sisältö on vanhan suunnitelman mukainen.

 • Kirkon tunnustus (2001) -> Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia –opintokokonaisuus (2013), järjestää tuomiokapituli
 • Jumalanpalveluselämä (2001) -> Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä –opintokokonaisuus (2013), järjestää Kirkon koulutuskeskus
 • Sielunhoito (2001) -> Sielunhoito -opintokokonaisuus (2013), järjestää Kirkon koulutuskeskus
 • Kristillinen kasvatus (2001) -> Kristillinen kasvatus –opintokokonaisuus (2013), järjestää Kirkon koulutuskeskus

Jos opiskelija on suorittanut Raamattutiedon vanhan pastoraalitutkinnon (2001) mukaisena, puuttuvan Raamattu, tunnustus ja julistus -opintokokonaisuuden voi suorittaa ainoastaan etäopiskelupainotteisesti (vaihtoehto B).

Vanhan tutkintojärjestelmän (2000) mukaisen pastoraalitutkinnon opetussuunnitelma

Siirtymä uuteen tutkintojärjestelmään

Niille opiskelijoille, joilla vanhan pastoraalitutkinnon suoritus on alkuvaiheessa (suoritettu alle 5 opintokokonaisuutta), suositellaan siirtymistä uuteen tutkintojärjestelmään (2013) ja uuden HOPS :n laatimista hiippakuntadekaanin kanssa.

Pastoraalitutkintoja koskevat siirtymäsäädökset ja ohjeet opintojen muuntamiseen löytyvät Kirkon koulutuskeskuksen toimikunnan 27.5.2014 hyväksymästä vuoden 2013 tutkintojärjestelmän mukaisesta  toteutussuunnitelmasta.

Pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma 1.1.2015 alk. (uusi).

Pastoraalitutkinnon HOPS 2015

Lisätietoja pastoraalitutkinnon suorittamisesta saa tuomiokapitulien kotisivuilta ja hiippakuntadekaanilta.Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle