Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Ordinaatiovalmennus

Ennen pappisvihkimystä, ordinaatiovalmennuksen yhteydessä, tavallisesti ennen varsinaisen ordinaatiovalmennuksen käynnistymistä, tuomiokapituli arvioi pappisvihkimystä hakeneen soveltuvuutta pappisvirkaan.

Ordinaatiovalmennus (3 op) on osa pastoraalitutkintoa ja sen tavoitteena on, että opiskelija

  • valmentautuu pappisvihkimykseen 
  • vahvistuu hengellisesti ja rohkaistuu toimimaan pappina
  • oppii hahmottamaan ammatti-identiteettiään pappina ja kirkon työntekijänä
  • osaa hoitaa kirkkojärjestyksessä määrätyt papin erityiset tehtävät
  • tutustuu pappisvirkaa koskeviin keskeisiin säädöksiin ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Ordinaatiovalmennuksen keskeisen sisällön muodostavat:

  • pappisvirka, papin ydinosaaminen ja ammattietiikka
  • jumalanpalvelus ja kirkon pyhät toimitukset (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen)
  • rippi ja sielunhoito papin työssä
  • rippikoulu seurakunnan toiminnassa
  • keskeiset pappisvirkaa ja kirkon toimintaa koskevat säädökset.

 

Toteutuksesta antavat lisätietoja hiippakuntien tuomiokapitulit.


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle