Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kirkon diakoniarahaston säännöt

Hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa 30. päivänä maaliskuuta 1999


Kirkon diakoniarahasto on kirkon yhteinen avustusrahasto. Rahaston tarkoituksena on osana kirkon diakoniatyötä avustaa taloudellisesti ahdingossa olevia henkilöitä Suomessa.


Rahaston tarkoituksen toteuttamiseksi voidaan ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja kolehteja sekä järjestää rahankeräystä.


Rahaston varoja voidaan käyttää sellaisiin kohteisiin, joihin ei saada nopeasti ja riittävästi muita avustusvaroja.
Päätöksiä valmisteltaessa on pyrittävä olemaan yhteydessä sen seurakunnan ja tarvittaessa myös hiippakunnan diakoniatyöstä vastuussa oleviin, jonka alueella avustuskohde on.


Kirkkohallitus asettaa nelivuotiskaudeksi rahaston hallituksen, jonka muodostavat kirkkohallituksen puheenjohtajaksi nimeämä kirkkoneuvos sekä neljä muuta jäsentä. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.
Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.


Hallituksen tehtävänä on rahaston kartuttaminen ja varojen käytöstä päättäminen.


Hallituksen toiminnan suuntaviivoista päättää kirkkohallitus kuultuaan kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön toimikuntaa [nykyinen Kirkon diakonian neuvottelukunta].
Rahaston toimintakertomus esitetään vuosittain kirkkohallitukselle.


Rahaston varat on sijoitettava turvatulla tavalla. Varoja voidaan kohtuullisessa määrin käyttää varainhankinnasta ja avustusten jakamisesta aiheutuviin menoihin.


Rahaston tilinpito hoidetaan kirkon keskusrahaston kirjanpidon yhteydessä ja tilit tarkastetaan sen tilintarkastuksen yhteydessä.

Nämä säännöt tulevat voimaan 30. päivänä maaliskuuta 1999 ja niillä kumotaan 14.9.1995 vahvistetut kirkon katastrofirahaston säännöt.


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute