Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Ydinosaaminen – osaamisen ydin

Ydinosaamiskuvauksia on valmisteltu yhteistyössä työelämän ja kouluttavien laitosten edustajien kanssa. Ydinosaamiskuvaukset on ensi vaiheessa laadittu kirkon hengellisestä perustehtävästä käsin ja niistä ammateista, joille piispainkokous on päättänyt kelpoisuusvaatimukset tai -suositukset.

Piispainkokous on hyväksynyt seuraavat kirkon hengellisen työn ammattien ydinosaamiskuvaukset käyttöön otettavaksi:

  • diakonian viranhaltijat, kanttorit, kirkon nuorisotyönohjaajat, lastenohjaajat ja papit (14.–15.9.2010 12 §)
  • lähetyssihteeri (13.–14.9.2011 13 §)
  • kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja (5.12.2011 8 §)

Hengellisen työn ammattien ydinosaamiskuvausten lisäksi on laadittu kirkon hengellisen työn yhteinen ydinosaaminen.

Ydinosaamiskuvauksilla kehitetään kirkollisia ammatteja ja niiden edellyttämää koulutusta. Ne ovat työvälineitä, kun seurakunnat

  • täsmentävät ja kehittävät työntekijöiden tehtäväkuvien sisältöjä
  • tekevät henkilöstön osaamiskartoituksia ja kehittämissuunnitelmia. 

Kuvaukset tukevat myös sekä tutkintotavoitteisen että täydennyskoulutuksen kehittämisessä.

Kirkon hengellisen työn ammateissa vaadittavaa osaamista kuvataan mainitussa asiakirjassa termillä ydinosaaminen. Ydinosaamisella tarkoitetaan sellaista tietojen ja taitojen soveltamista käytännön tilanteissa, josta tunnistaa ammattikunnan tai yhteisön edustajan. Näissä ammateissa on paljon yhteisiä osaamisalueita yhteiskunnan muiden ammattiryhmien kanssa, mutta myös omaa erityistä eli ydinosaamista, josta työntekijän tunnistaa kirkon työntekijäksi. Kirkon hengellisen työn ammateissa on keskenään yhteistä osaamista, mutta kullekin ammatille voidaan kuvata oman osaamisen ydin.

Ydinosaamisen käsitteellä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavia asioita:

  1. eri ammattien yhteinen osaaminen (integroiva ydin)
  2. työssä tarvittavan teoreettisen tiedon olemus (teoreettinen ydin)
  3. käytännön työn kannalta keskeisin tieto, taito tai asenne (ammatillinen ydin)  
  4. ammatin välttämätön perusosaaminen (minimiydin).

Kirkon hengellisen työn ammattien ydinosaamiskuvaukset perustuvat lähtökohtaisesti kolmanteen eli ammatillisen ytimen määrittelyyn paitsi papin ydinosaamiskuvauksessa, jossa on kuvattu papin työn perusosaaminen. Kuvauksissa ydinosaaminen jaetaan neljään tai viiteen osa-alueeseen.

Ydinosaamiskuvauksia on valmisteltu vuosina yhteistyössä työelämän ja kouluttavien laitosten edustajien kanssa.

Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle