Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kirkon henkilöstökoulutuksen rakenne

Henkilöstökoulutusten tasoluokitus on

  • Ajankohtaiskoulutus
  • Täydentävä koulutus
  • Erityiskoulutus

Ajankohtaiskoulutus on yleensä lyhytkestoista (1-2 pv) ja laajuudeltaan suppeaa (0-1,5 op) tavoitteellista koulutusta ajankohtaisista teemoista.

Täydentävä koulutus laajentaa tai syventää ammattiin liittyvässä peruskoulutuksessa tai työssä hankittua perusosaa-mista. Täydentävän koulutuksen osaaminen liittyy joko työssä tarvittavaan uuteen osaamisalueeseen tai perusosaamisen täydentämiseen tai vahventamiseen esimerkiksi perehtyessä uuteen työalaan, työtapaan tai ilmiöön. Täydentävä koulutus on yleensä laajuudeltaan 1-5 op. Aiemmin kategoriana ollut syventävä koulutus on sisällytetty tähän kategoriaan

Erityiskoulutus syventää perusosaamista, vahvistaa erityisosaamista sekä laaja-alaistaa asiantuntijuutta kirkon työssä. Erityiskoulutuksen keskeisin tunnuspiirre on osaamisen, toiminnan ja työn kehittäminen sekä ennakointi ja uuteen suuntautuminen.

Erityiskoulutusten luonteen vuoksi ne ovat laajuudeltaan vähintään 20 op, jotta pitkäkestoinen kehittäminen on mahdollista. Erityiskoulutukseen edellytetään pääsääntöisesti yli 5 vuoden seurakunta- tai muun vastaavan alan työkokemusta, jotta kehittämistehtäviin, osaamisen syventämiseen ja laaja-alaistamiseen sekä erityisosaamisen muodostumiseen on riittävästi kokemuspohjaa.

Kirkon erityiskoulutukset ovat joko moduulirakenteisia tai yhtäjaksoisia koulutusprosesseja.

Moduulirakenteisessa erityiskoulutuksessa osallistuja voi joustavasti aloittaa koulutuksen suorittamisen. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.

Katso lisää tästä .


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle