Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Mentorointi työssä ja koulutuksessa

Mentorointisuhde on tavoitteellinen, kahden yksilön välinen, pitkäkestoinen vuorovaikutussuhde, joka on luonteeltaan tasavertainen. Mentoroinnin tavoitteena on tukea vastavuoroisesti ammatillista kasvua ja osaamista. Mentorointisuhde saa aineksensa tulevaisuuteen liittyvistä osaamistavoitteista, visioista, urakehityksestä, työssäopitun soveltamisesta ja työkäytäntöjen uudistamisesta. Verrattuna muihin ohjausmuotoihin mentorointi on perusolemukseltaan selkeimmin tulevaisuuteen suuntaava.

Mentorointi perehdytyksen yhteydessä

Mentorointia käytetään työyhteisöissä perehdytyksen jälkeen tukemaan uusien työntekijöiden ammatillisuuden ja identiteetin kasvua. Tuloksena, mutta myös tavoitteena, on usein vahvempi sitoutuminen yhteisön arvoihin ja periaatteisiin.

Mentorointi ammatillisuuden kehittämisessä

Mentorointi soveltuu ammatillisuuden ja identiteetin kehittämisen tueksi työuran eri vaiheissa, myös loppuvaiheessa.

Työntekijä voi itse toimia mentorina ja näin osallistua kokemuksensa ja hiljaisen tietonsa tulemiseen näkyväksi. Mentoroitavana hän voi saada tukea ammatillisen osaamisensa tunnistamiseen, tunnustamiseen ja kehittämiseen.

Koulutukseen liittyvänä mentorointi ajoittuu joko osaksi tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluaikaa tai työuran aikana osaksi täydennyskoulutuksia.


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute