Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Perehdyttäminen

Uuden työntekijän vastaanottoa ja ohjaamista työhön ja työtehtäviin kutsutaan perehdyttämiseksi. Seurakunta on velvollinen huolehtimaan jokaisen työntekijänsä riittävästä perehdyttämisestä. Yksittäisen työntekijän perehdyttäminen on esimiehen vastuulla.

Perehdyttämisen merkitys on erityisen suuri työuran alussa. Sitä tarvitaan myös tehtäväkuvan muutoksissa ja pitkän virka- ja työvapaan jälkeen. Perehdyttämistä tarvitaan, kun toimintoja ulkoistetaan tai käytetään vuokratyövoimaa. Opiskelijat tarvitsevat perehdyttämistä harjoittelun ja työssäoppimisen aikana.

Perehdyttämisen avulla turvataan seurakunnan toiminnan sujuvuus ja laadukkuus työntekijöiden vaihtuessa tai siirtyessä seurakunnan sisällä uusiin tehtäviin.

Perehdyttäminen kannattaa

Hyvällä perehdyttämisellä

  • seurakunta saa osaavan, työn tavoitteisiin sitoutuneen ja työn kokonaisuuden hahmottavan työntekijän,
  • uusi työntekijä kokee olevansa osa seurakunnan työyhteisöä,
  • työ tulokset näkyvät osaamisena, mielekkäänä ajankäyttönä, työssäjaksamisena ja asiakastyytyväisyytenä,
  • vaaratilanteet, tapaturmat sekä työn psyykkinen kuormitus vähenevät, kun työympäristö ja -tehtävät ovat tuttuja,
  • työhyvinvointi lisääntyy, kun työntekijä kokee hallitsevansa työn vaatimukset
  • Onnistunut perehdyttäminen luo positiivista työnantajakuvaa ja vaikuttaa osaltaan seurakunnan maineeseen haluttuna työpaikkana. Uuden työntekijän havainnot antavat työyhteisölle mahdollisuuden arvioida työkäytäntöjään.
Mitä perehdyttäjältä edellytetään?
  • Perehdytettävän työn riittävää tuntemusta,
  • Aikaa ja halua ohjata uutta työntekijää ja
  • Perehdyttämistehtävän ymmärtämistä.

Esimies vastaa perehdyttämisestä. Esimies voi toimia perehdyttäjänä tai delegoida perehdyttämiseen ja työhön opastamiseen liittyviä tehtäviä erikseen nimetylle perehdyttäjälle. Esimiehen lisäksi erikseen nimettyjä perehdyttäjiä on suositeltavaa käyttää tehtäväaloilla, joilla on paljon saman alan työntekijöitä ja myös paljon rekrytointeja.

Työn alkaessa esimies/perehdyttäjä ja uusi työntekijä sopivat perehdyttämisen aikataulusta ja toteutuksesta. Perehdyttämissuunnitelma laaditaan työtehtävien ja uuden työntekijän tarpeiden mukaisesti.

Perehdyttämisohjeet ja yhtenäiset käytännöt tukena

Seurakunnan tulee huolehtia yhteisten perehdyttämiskäytäntöjen ja ohjeiden luomisesta niin, että esimies voi vastata perehdyttämistehtävästään laadukkaasti. Tämä edellyttää yhteisesti sovittuja toimintatapoja, huolellista valmistautumista ja tehtävään varattuja aikaresursseja.

Yhtenäinen laatu voidaan varmistaa seurakunnan hyväksymien perehdyttämisohjeiden, -käytäntöjen ja suunnittelumallien avulla. Niiden avulla esimiehet voivat huolehtia perehdyttämisen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä henkilöstöhallinnosta vastaavien kanssa.

 Kaikkien perehdyttämiseen osallistuvien on oltava selvillä perehdyttämisen merkityksestä ja omasta tehtävästä. Työnantaja vastaa perehdyttäjien koulutuksesta ja tuesta.

Seurakunnissa tapahtuvan perehdyttämisen tueksi on kirkkohallituksessa laadittu Kirkon perehdyttämisohjeet (Sarja C 2010: 6).Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute