Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Toimintasuunnitelma 2018

1. Johdanto

Maahanmuutto, uskontojen kohtaaminen, yhteiskunnallisen keskustelun polarisoituminen, mediaympäristön nopea muutos sekä hyvinvointivaltion murros tulevat vaikuttamaan merkittävästi kirkon ja seurakuntien työhön lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi Kirkon tutkimuskeskus tulee vuosina 2018–2020 painottamaan erityisesti seuraaviin aihepiireihin liittyviä tutkimushankkeita: (1) uskontojen moninaisuus ja uskontojen kohtaaminen, (2) luterilaisten arvojen ja perinteiden merkitys yhteiskunnassa ja osana julkisia instituutioita, (3) kirkon auttamistyö ja hyvinvointiyhteiskunnan murros, sekä (4) viestintäympäristön muutos ja kirkon rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana.

2. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

Uskonnollisen monimuotoisuuden ja sen vaikutusten kartoittamista koskeva työ jatkuu. Tutkimuskeskus koordinoi Uskonnot Suomessa -tutkimushanketta, jonka sähköiseen tietokantaan (uskonnot.fi) kerätään jatkuvasti uutta tietoa Suomessa toimivista uskonnollisista yhteisöistä.

Tutkimuskeskus osallistuu edelleen Kasvu kirkon työntekijäksi -tutkimusryppääseen kuuluvien hankkeiden toteuttamiseen. Vuosina 2017–2019 tutkimuskeskus on osallisena Kirkon koulutuskeskuksen rahoittamassa Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen -tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan kanttoreiden ja muiden kirkon musiikkityöntekijöiden ammatillista identiteettiä ja muuttuvia osaamisvaatimuksia.

Tutkimuskeskus on mukana vuoden 2017 European Values Study (EVS) -kyselyn Suomen aineiston keräämisessä. Kyseessä on vuodesta 1981 lähtien yhdeksän vuoden välein kerätty kansainvälinen kyselytutkimusaineisto, joka mahdollistaa suomalaisen arvomaailmassa tapahtuneen muutoksen seuraamisen ja vertaamisen muihin maihin. Vuoden 2017 kyselyn teemana on identiteetti ja yhteiskunnallinen solidaarisuus.

Tutkimuskeskus koordinoi kyselyaineiston analysoimiseen keskittyvää tutkimusta. Tutkimuskeskuksen seminaareissa käsitellään ajankohtaisia kirkon kysymyksiä tuoreen tutkimustiedon valossa. Kirkkoa koskevan tiedon saatavuuden lisäämiseksi on kehitetty nopearytmistä tilastotiedon julkaisuvälineitä internetissä. Tutkimuskeskuksen tutkijat kirjoittavat blogeja kuukausittain Kirkonkello-julkaisussa. Sähköisen uutiskirjeen avulla levitetään tietoa uusimmista tutkimustuloksista.


Ajankohtaista

Edelliset uutiset
Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute