Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Ulkoasiain osaston välittämät stipendit

Maapallo
      Kuva: Pixhill.com

Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston teologisten asiain yksikkö tarjoaa stipendejä teologian opiskelijoille, tutkijoille, eri kirkollisten alojen opiskelijoille sekä kirkon henkilöstölle. Alla olevasta listasta löytyvät tarkemmat tiedot eri stipendivaihtoehdoista.

Teologisten asiain yksikkö myöntää näiden lisäksi pieniä yksittäisiä matka-avustuksia mm. kansainvälisiin seminaareihin, joilla on ekumeenista sisältöä. Myös ekumeeniseen tutkimukseen tai koulutukseen liittyviin matkoihin voi anoa matka-avustusta.

Stipendiohjelmia on tarjolla alla listatuissa maissa. Myös Luterilaisen maailmanliiton kautta voi hakea stipendejä, joista lisätietoa löytyy tämän sivun lopusta.

Ranska

Saksa

Sveitsi

Unkari

USA

Venäjä

Tiedustelut

asiantuntija, teologia ja ekumenia Ari Ojell

Strasbourgin ekumeeninen instituutti, Ranska (LML)

Luterilaisen maailmanliiton alainen Strasbourgin ekumeeninen instituutti järjestää vuosittain viikon mittaisen ekumeenisen kesäseminaarin. Seuraava kesäseminaari järjestetään 2.-9.7.2018 teemalla "Fundamentalism as Ecumenical Challenge". Ulkoasiain osasto myöntää kesäseminaariin vuosittain 1-2 stipendiä.

Haku tämän vuoden seminaariin on päättynyt.

Koulutuskeskus Josefstal, Saksa (Baijerin maakirkko)

Baijerin maakirkon koulutuskeskuksessa Josefstalissa Etelä-Saksassa järjestetään vuosittain alkukesällä ekumeeninen opintokurssi. Seuraava kurssi järjestetään 16.-25.4.2018 teemalla "God is Communication". Teologisten asiain yksikkö myöntää kurssimaksun ja matkakulut kattavan stipendin. Lisätietoja ensi vuoden kurssista.

Haku tämän vuoden opintokurssille on päättynyt.

Erlangenin yliopisto, Saksa (Baijerin maakirkko)

Baijerin maakirkon myöntämä stipendi mahdollistaa lukukauden tai -vuoden mittaisen tutkimus- tai opintojakson Erlangen-Nürnbergin yliopistossa. Stipendi sisältää ilmaisen asumisen Martin-Luther-Bundin asuntolassa sekä pienen kuukausirahan. Stipendiaatin on mahdollista käyttää hyväkseen Erlangen-Nürnbergin yliopiston opetus- ja kirjastopalveluja sopimuksen mukaan. Matkoja varten voi anoa erillistä matka-apurahaa teologisten asiain yksiköstä. Stipendi on tarkoitettu ensisijaisesti opintojen loppuvaiheessa oleville tai jatko-opiskelijoille. Stipendi edellyttää jonkinasteista saksankielen taitoa.

Tällä hetkellä on käynnissä haku syyskaudelle 2018 sekä vuodelle 2019. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi asiantuntija Ari Ojellille, yhteystiedot löydät tämän sivun lopusta.

Erlangenissa järjestetään myös vuosittain n. kuukauden mittainen saksan kielen kurssi elo-syyskuun vaihteessa. Pääsyvaatimuksena eri tasoja sisältävälle kurssille on vähintään saksan kielen perusteiden hallinta. Kurssille on varattu paikka yhdelle suomalaiselle opiskelijalle joka toinen vuosi. Vuoden 2018 kurssin toteutuminen on vielä epävarmaa. Jos kurssi toteutuu, ajankohta on n. 14.8-7./8.9.2018.

EKD:n stipendi, Saksa

EKD:lta on mahdollista hakea stipendiä opiskeluun tai tutkimukseen Saksassa. Stipendi edellyttää ulkoasiain osaston puoltoa. Stipendikauden pituus voi vaihdella ja se on tarkoitettu opiskelijoiden ja tutkijoiden lisäksi myös ammatillisia opintoja suorittaville. Hakija itse hoitaa yhteydet kouluttavaan oppilaitokseen Saksassa.

Stipendiä tulee anoa toivottua stipendijaksoa edeltävän vuoden syyskuun alkuun mennessä. Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet asiantuntija Ari Ojellilta (yhteystiedot alla).

Bossey'n ekumeeninen instituutti, Sveitsi (KMN)

Kirkkojen maailmanneuvoston alainen Bosseyn ekumeeninen instituutti Geneven lähellä Sveitsissä järjestää erilaisia ekumeenisia kursseja paitsi teologeille, kirkkojen työntekijöille ja kirkollisen alan opiskelijoille myös aktiivisille maallikoille. Tarjolla on muutamia päiviä tai viikkoja kestäviä ajankohtaisia temaattisia lyhytkursseja sekä pidempiä, maksimissaan koko lukuvuoden kestäviä tutkintokursseja.

Teologisten asiain yksikkö myöntää pitkäkestoiselle tutkintokurssille Bossey'in hyväksytylle henkilölle osastipendin kurssimaksusta sekä matkakulut kattavan stipendin. Yleisedellytyksenä on suoritettu TK- tai muu vastaava tutkinto, kiinnostus ekumeenisten kysymysten opiskeluun sekä halu valmentautua ekumeeniseen työhön. Hakuaika seuraavan lukuvuoden tutkintokursseille päättyy vuosittain marraskuun lopussa. Nyt käynnissä oleva haku koskee lukuvuotta 2019-20.

Lyhytkursseille on mahdollista hakea matka- ja osallistumiskulut kattavaa stipendiä. Useimmat kursseista on suunnattu erityisesti kirkon palveluksessa jo toimiville henkilöille ja niveltyvät näin erinomaisesti osaksi seurakuntien ja hiippakuntien henkilöstökoulutusta ekumeenisissa kysymyksissä. Samalla kurssit soveltuvat hyvin ekumeenisiin kysymyksiin erikoistuville teologian ja muiden kirkollisten alojen opiskelijoille ja tutkijoille.

Lue aiempien osallistujien kokemuksia kesäkurssista!

Budapestin luterilainen teologinen yliopisto, Unkari

Budapestin luterilaisessa teologisessa yliopistossa on vuosittain tarjolla yksi stipendipaikka suomalaiselle teologian opiskelijalle 1-2 lukukaudeksi tai lyhyemmäksikin ajaksi sopimuksen mukaan. Stipendi kattaa opinnot ja täysihoidon yliopiston asuntolassa. Teologisten asiain yksikkö myöntää stipendiaatille matkakulut kattavan avustuksen. Toivottavana edellytyksenä stipendin saamiselle on unkarin kielen alkeiden taito ja vähintään teologian kandidaatin tutkinto. Stipendi sopii myös vastavalmistuneelle.

Hakemukset toimitetaan teologisten asiain yksikköön viimeistään puoli vuotta ennen suunniteltua stipendikauden alkua.

Hakupaperit

  1. Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää syy hakea stipendiä sekä hakijan elämänkertatiedot ja kirkollinen työ- tai vapaaehtoistyökokemus.
  2. Selvitys teologian (opintorekisteriote, selvitys pääaineesta ja tutkimusaiheesta) sekä unkarin kielen opinnoista.
  3. Kaksi suositusta. Toinen suosituksista pyydetään pääaineen professorilta, toinen kirkolliseslta yhteistyötaholta, esim. oman seurakunnan kirkkoherralta.

Budapestissa on mahdollista toteuttaa myös opinnäyte- ja lopputyöhön tai soveltaviin opintoihin liittyviä n. 1-3kk mittaisia tutustumis- ja tutkimusvierailuja. Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen: ari.ojell(at)evl.fi

Yhdistynyt luterilainen seminaari Gettysburgissa, USA

Yhdistyneessä lluterilaisessa seminaarissa Gettysburgissa on tarjolla vuosittain yksi koko lukuvuoden tai -kauden mittainen stipendi, joka kattaa asumis- ja opiskelukustannukset. Stipendi sopii hyvin jo muutaman vuoden opiskelleelle teologille sekä myös jatko-opiskelijalle. Teologisten asiain yksikkö myöntää valitulle stipendiaatille edestakaiset matkakulut kattavan avustuksen.

Nyt käynnissä oleva haku koskee lukuvuotta 2019-2020. Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, olethan yhteydessä asiantuntija Ari Ojelliin.

Englanninkieliset hakemuspaperit:

1. Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää syyt hakea stipendiä sekä hakijan elämänkertatiedot ja kirkollinen työ- tai vapaaehtoistyökokemus.
2. Selvitys opinnoista (opintorekisteriote, selvitys pääaineesta ja tutkimusaiheesta).
3. Kaksi suositusta. Toinen suosituksista pyydetään mielellään pääaineen professorilta, toinen kirkolliselta yhteistyötaholta esim. oman seurakunnan kirkkoherralta.

Pietarin teologinen akatemia, Venäjä

Pietarin ortodoksinen teologinen akatemia ja teologisten asiain yksikkö myöntävät stipendin lukukauden tai -vuoden mittaisiin sisältöopintoihin sekä venäjän kielen intensiivikursseihin akatemiassa. Stipendi sopii ennen kaikkea opintojensa loppuvaiheessa oleville teologian opiskelijoille sekä vastavalmistuneille, tai jo työelämään sijoittuneille teologeille. Myös muiden kirkon työntekijöiden on mahdollista hakea stipendiä kieliopintoihin akatemian kurssilla.

Kielikurssille hyväksymisen edellytyksenä ovat kurssia edeltävät venäjän kielen opinnot ja kielen perusteiden hallinta, tai muulla tavalla hankittu venäjän kielen perustaito. Lisäksi tarvitaan suunnitelma hankitun kielitaidon soveltamisesta kirkollisessa työssä tai teologisissa opinnoissa/tutkimuksessa.

Stipendi kattaa matka- ja viisumikustannukset sekä opinnot ja täysihoidon akatemian asuntolassa stipendijakson aikana. Haku on jatkuva. Yhteydenottoja teologisten asiain yksikköön toivotaan vähintään puoli vuotta ennen opintojen suunniteltua aloitusajankohtaa.

Hakupaperit

  1. Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää syyt hakea stipendiä sekä hakijan elämänkertatiedot ja kirkollinen kokemus.
  2. Selvitys teologian opinnoista sekä venäjän kielen opinnoista.
  3. Kaksi suositusta. Toinen pääaineen professorilta, toinen kirkolliselta yhteistyötaholta esim. oman seurakunnan kirkkoherralta. 

Luterilaisen maailmanliiton stipendit

Luterilaisen maailmanliiton stipendiohjelmaa (International Scholarship Program) on uudistettu. Se on nykyiseltä nimeltään Henkilöstöresurssien kehittämisen ohjelma (Human Resources Development Program) ja sen muodollisena hakijana toimii LML:n jäsenkirkko. Tuen saamiseksi edellytetään, että kirkon suositteleman henkilön projekti liittyy kiinteästi kirkon strategisiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen kirkollisessa työssä tai koulutuksessa. Lisätietoja stipendiohjelmasta.

Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen: ari.ojell(at)evl.fi

asiantuntija, teologia ja ekumenia Ari Ojell
kirjeenvaihtaja-sihteeri Johanna Laine


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/teologiset_stipendit

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle