Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Vuoden 2014 Kirkon ympäristöpäivät 2014 Jyväskylässä

Seuraavat ympäristöpäivät ovat elokuussa 2016 Mikkelissä

Kirkon ympäristöpäivät 2014 pidettiin Jyväskylässä

Kirkon ympäristöpäivät pidetään kahden vuoden välein. Jyväskylän hotelli laajavuori oli paikkana 20. – 21.8.2014.

Alla olevasta linkistä aukeavasta jutusta Ympäristöpäivien 2014 antia voit lukea päivien paneelista.

Pauliina Kainulainen 140 pxsin saarela 140pgGuillermo Kerber 140pgpentti linkola wikipedia

Päivillä olivat mukana mm. Pauliina Kainulainen, Sini Saarela, Guillermo Kerber ja Pentti Linkola.

Kestävä kulutus ja tuotanto: Mitä se edellyttää? oli aiheena viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketolalla ja tutkija Ari Nissisellä  (Suomen ympäristökeskus SYKE).

Ympäristökasvatuksesta puhuivat WWF:N Sanna Koskinen jsa PTK:n Suvi-Elise Nurmi.

Sini Saarela haastoi kirkkoa suojelemaan metsiään ja puhumaan oikeasta ja väärästä

Jyväskylässä kokoontui elokuun 2014 lopulla sata ihmistä kirkon ympäristöpäiville. Seurakunta oli jälleen ilahduttavan sekalainen. Mukana oli kirkon työntekijöitä ja seurakuntalaisia.

Työntekijät olivat suntioita, emäntiä, kiinteistötoimesta, taloushallinnosta, puutarhureita, pappeja ja muita. Seurakuntalaiset puolestaan usein ympäristöalan ammattilaisia ja seurakuntansa luottamushenkilöitä.

Päivillä oli kolme harvinaisempaa vierasta: ekoikoni Pentti Linkola, Greenpeace-aktivisti Sini Saarela ja Kirkkojen maailmanneuvoston ympäristö- ja ilmasto-osaaja Guillermo Kerber.

Ympäristöpäivien paneeli 2014

Tuhon viivästyttäminen kannattaa

Kalastaja-kirjailija-filosofi Pentti Linkolan viesti oli minusta aiempaa myönteisempi. Hän sanoi, että tuho on kyllä tulossa. Mutta jos sitä voi siirtää sekunnilla, minuutilla, tunnilla, päivällä, viikolla, kuukaudella, vuodella tai vuosikymmenellä, kannattaa toimia.

Linkola kertoi myös paluustaan kirkon jäseneksi. Syväekologin on helpompi uskoa kaiken takana olevaan Luojaan kuin varsin monimutkaiseen evoluutioteoriaan. Kirkossa viehättää myös se, että se on ollut johdonmukaisesti kaikkea kehitystä vastaan.

Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) ympäristöstä ja ilmastosta vastaava Guillermo Kerber puhui ympäristöpäivillä, tapasi lehdistöä ja oli myös pääpuhuja kirkon uudessa talossa pidetyssä seminaarissa.

Kerber on entinen katolinen pappi, nykyinen kolmen lapsen isä. Hän on väitellyt vapautuksen teologian ja ekoteologian suhteesta Brasiliassa.

Kerber edustaa KMN:a YK:n ilmastokokouksissa eli COP:eissa. Hän sanoo joka kerran päättäneensä turhautuneena olla osallistumatta enää seuraavaan. Mutta parempaakaan vaikuttamisen ja päätöksenteon kanavaa ei ole olemassa.

Sini Saarela puhui eko-oikeudenmukaisuudesta

Greenpeacen aktivisti Sini Saarela on harvinainen vieras seminaareissa. Hän kertoi, että elokuinen esiintyminen oli ensimmäinen. Myös osallistuminen paneeliin oli sitä. Saarelan vaikuttamisen keinot ovat toiset kuin omaan julkiseen puhumiseen perustuvat.

Laatulehti The Guardian nimitti muuten Saarelan viime vuoden henkilöksi heti paavi Franciscuksen jälkeen. Ehkä seuraavilla päivillä puhuu jo paavi eikä vuoden kakkonen.

Saarela olisi merkittävä vaikuttaja myös puhujana. Hän on valovoimainen ja asiantunteva ihminen.

Sini Saarelan mukaan tulevaisuudessa maapallo ja ihmiskunta muuttuvat. Ilmaston muutos on varsin dramaattinen, mutta hän näkee myös toivoa siinä, että yhteiskunta muuttuu samalla. Ihmisten arvomaailma muuttuu. Materia ja raha eivät enää ole tärkeimpiä tai talouden kasvu itsestään selvä ja tavoitelava asia. Myös se miten olemme jakautuneet maapallolle tulee muuttumaan. Globaalia yhteisymmärrystä tarvitaan, mutta maailma kehittyy enemmän kohden omavarasuutta ja paikallista vaikuttamista.

Ekoteologi Pauliina Kainulaisen mukaan kovat ajat ovat edessä. Silti hän korosti, että tulevaisuutta ei ole suinkaan peruttu. Kristittynä ei voi vain nähdä maailmaa niin. Me uskomme elämän voimien voittoon.

Kummallista on Kainulaisen mukaan se, että niin useat ihmiset torjuvat tiedon ympäristön ja ilmaston tilasta, vaikka tietoa on saatavilla.

Rakkaus luontoa ja elämiä kohtaan kannustaa Saarelaa

Olin pyytänyt Pentti Linkolaa ja Sini Saarelaa puhumaan kirkkoa ja kristittyjä kiinnostavasta kysymyksestä: minkä varassa jaksaa ja uskaltaa toimia. Linkola on tehnyt niin jo vuosikymmeniä, Saarela perääntymättä venäläisten konepistoolien, vesisuihkujen ja pitkän vankeuden uhan edessä. Saarela sanoi, että läheiset ihmiset eivät ole koskaan kysyneet samaa häneltä. Vakaumus ja rohkeus on ollut olemassa aina. Vaikka hänellä oli ennen korkean paikan kammo.

Voimakkain tekijä on rakkaus, jota hän tuntee luontoa ja eläimiä kohtaan. Pienenä Sini Saarela kuunteli ympäristöaiheista visaa. Siinä esitettiin videopätkä valaanpyynnistä. Valaiden kohtalo liikutti pientä tulevaa aktivistia suuresti. Vahvan tunteeseen sitoutuvan motivaation lisäksi on Saarelalle tärkeää myös se, että tietää tarpeeksi.

Tieto on usein kyllä pelottavaa. Ilmastonmuutos on ollut hänelle itselleen vaikein. Ongelma on monimutkainen ja sen ratkaisu vaatii perustavanlaatuisia muutoksia.

Valtava tuki ja kannustus, jota Saarela sai maailmanlaajasti ollessaan pidätettynä Venäjällä, on antanut paljon uskoa. Ihmiset ovat valmiita tekemään paljon omassa elämässään ja myös laajemmin. Samalla suuri huomio oli myös hänelle yllätys, koska vankilaan ei siitä päätynyt tietoa.

Saarela sanoo, että nyt on pakko toimia. Ei ole aikaa odottaa suurta vastausta tai yläpuolelta annettava ratkaisua.

Ympäristöongelmat ovat ennen kaikkea moraalinen kysymys.

Saarela korosti mahdollisuuksista seuraava vastuuta. Meillä on täällä on hyvät mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa. Hänen äitinsä oli kysynyt minkä takia sen tulee aina olla juuri Sini joka kiipeilee ja käyttää niin paljon aikaa ympäristön puolesta. Miksi se ei olisi minä, miksi sen pitäisi olla jokin muu, oli tytär vastannut.

Suomessa ajatellaan usein Sini Saarelan mielestä, että kantaa ottamattomuus osoittaa myönteistä puolueettomuutta ja kannan ottaminen olisi huono asia. Itse hän ajattelee, että koska ympäristöongelmat liittyvät usein maailman epäoikeudenmukaisuuteen, selän kääntäminen niille merkitsee sitä että antaa pahan tapahtua.

Suurin osa päästöistä syntyy täällä. Siksi minulla on vastuu siitä länsimaisen yhteiskunnan asukkaana, joka nauttii sen eduista.

Asiat ivat toki vakavia ja akuutteja. Samaan aikaan on pidettävä kiinni siitä, ettei menetä uskoa muutokseen ja hyvää fiilistä siitä mitä tekee.

Sini Saarela sanoi, että motivaatio ja voima toimintaan on kaikille henkilökohtainen asia. Eri ihmisiä motivoivat eri asiat. Kirkon arvomaailma on hyvin lähellä hänen omaa arvomaailmaansa.

Saarela pohti myös, mitä kirkon tulisi tehdä ympäristökysymyksissä. Se muutos jota tarvitaan, jotta voidaan estää katastrofaalinen ilmastonmuutos, merkitsee laajassa mittakaavassa toimimista. Kassivalintoihin juuttuminen vie kysymyksistä sivuun. Saarela yllätti ainakin minut sanomalla, että henkilökohtaisissa valinnoilla ei loppujen lopuksi ole valtavan suurta osaa. Hän toivoi, että kirkko voisi näytellä suurempaa roolia viemällä keskustelua ja huomiota laajemmalle tasolle. Sen sijaan että mietitään vain omien jätteiden kierrätystä, vaadittaisiin omalta kunnalta energian tuottamista kestävästi. Maassamme 70% kasvihuonepäästöistä tulee energian tuottamisesta. Kirkko voi painostaa toimijoita sellaisiin ratkaisuihin, joihin toivomme energiantuotannon menevän.

Toinen asia energiapolitiikassa on kysymys moraalista. Sen sanominen mikä on oikein ja mikä on väärin. Moraalin puuttuminen on hyvin surullinen asia. Harvat korjaavat hyödyt, mutta suurempi joukko kärsii seurauksista. Tämän tuominen julkiseen keskusteluun voisi olla kirkon tehtävä: tuoda asia moraalikeskusteluun uskottavalla tavalla.

Saarela sanoi, että on ilahduttavaa, kun maailmanlaajasti ja Suomessa hengelliset johtajat ovat ottaneet kantaa ilmastonmuutokseen. Kirkot voisivat irrottautua investoinneista fossiiliseen energiaan. Samoin seurakunnissa käytettävän energian tulisi olla uudistuvaa. Kirkolla ja seurakunnilla on paljon arvokasta metsäaluetta. Siitä suurin osa ei ole päätynyt suojeluun vaan metsätalouden piiriin.

Saarela sanoi, että me ympäristöliikkeessä ja kirkossa jaamme paljon samaa arvopohjaa. Voisimme tehdä yhteistyötä ja tuoda esiin myös moraalista puolta.

Sini Saarelan mukaan hänen harjoittamansa lain rikkominen pyrkii estämään jotakin suurempaa pahaa maailmassa. Silloin lain rikkominen on oikeutettua. Sinille kansalaistottelemattomuus tarkoittaa aina väkivallatonta toimintaa. Siinä ei tuoteta vahinkoa ihmisille eikä omaisuudelle. Kansalaistottelemattomuus ei ole vandalismia. Apartheidin ja orjuuden lopettaminen edellyttivät kansalaistottelemattomuutta. Saarela korosti, että hänelle lait ovat tärkeitä samoin kuin niiden noudattaminen.

Kirjoitti: Ilkka Sipiläinen


Ympäristöpäivien ohjelma

Keskiviikkona 20.8.2014

10. Aamukahvi

10.30 Avaus: Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmän puheenjohtaja Ouri Mattila

Tervetuloa maailman suurimpaan ympäristödiplomiseurakunta Jyväskylään. Kirkkoherra Arto Viitala.

Keskustelun avaus: Kalastaja – filosofi Pentti Linkola

Kirkkojen maailmanlaaja ympäristövastuu. Teologian tohtori Guillermo Kerber, Kirkkojen maailmanneuvosto (Geneve ja Uruguay)

Lyhyt näyttelypöydän asettaneiden esittely, samoin lounaan keskustelupöytien

12. Lounas (Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmän jäsenet emännöivät teemapöytiä: auditoijien pöytä, ympäristövastaavien pöytä, ympäristötyön teologian pöytä)

13.00 – 14.30 Ympäristökasvatus:

Ympäristökasvattaja, FT Sanna Koskinen, WWF: Minkälaista ympäristökasvatusta nyt kaivataan?

TM Suvielise Nurmi, PTK. Luontokirkkovuosi ympäristökasvatuksen välineenä.

Osallistava työskentely

14.30. Orientoituminen retkeen Kirkon ympäristötyö kävellen. Hautaustoimen päällikkö Antti Pekuri, Jyväskylän seurakunta

15. Kahvi

15.30  Bussi lähtee pääoven edestä

Kirkon ympäristötyö kävellen (mennään bussilla)

Opastettu vaellus kirkkoon: Vanha hautausmaa, Tourujoen luonnonsuojelualue ja Taulumäen kirkko

17.30 Luomakunnan messu. Taulumäen kirkko.

Saarna: ekoteologi, TT Pauliina Kainulainen

Liturgi: rovasti Ilkka Sipiläinen

Kanttorina Petri Tiusanen

Messun päätyttyä bussikuljetus takaisin hotellille

18.45 Mahdollisuus liikuntaan (ulkoilma, kuntosali, kylpylä ym.) tai muuhun lepoon

20.30 Päivällinen pöytiin tarjoiltuna

Torstaina 21.8.2014

9.00 Aamuhartaus. Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmän puheenjohtaja Ouri Mattila

9.20 Lapuan hiippakunnan ympäristötyö, tapauksia lakeudelta. Hiippakuntasihteeri Kai Jantunen

Jyviä seurakuntien ympäristötyöstä

10.45 Tauko

11 Kestävä kulutus ja tuotanto? Mitä se edellyttää? Viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja tutkija Ari Nissinen, SYKE

12 Lounas

13 Alustus: Minkälaisiin asioihin kirkot ottavat kantaa maailmalla? Guillermo Kerber, KMN

13.25 Puheenvuoro: Mikä motivoi ja rohkaisee ympäristötyöhön? Mitä odotan kirkolta ympäristöasioissa? Ympäristöaktivisti Sini Saarela, Greenpeace

13.40 Paneelikeskustelu: Mihin kirkko voi ottaa kantaa ja mihin sen tulisi ottaa kantaa ympäristöasioissa?

Viiden minuutin puheenvuorot ja keskustelu. Puheenjohtajana kirkon yhteiskunnan ja kestävän kehityksen asiantuntija Ilkka Sipiläinen.

Keskustelijoina mm.

Ekoteologi Pauliina Kainulainen

Ympäristöaktivisti Sini Saarela, Greenpeace

Paneelikeskustelu ja yleisön kysymyksiä

Päätössanat. Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta –yksikön johtaja, tri Pekka Rehumäki

15.15 Kahvi


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/ympäristöpäivien ohjelma

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle