Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Mikä on kirkolliskokous?

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan.

Kirkolliskokoukselle voivat tehdä esityksiä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot ja aloitteita kirkolliskokousedustajat.

Kokoonpano

 • hiippakuntien piispat
 • kenttäpiispa
 • 96 hiippakunnista nelivuotiskaudeksi valittua edustajaa, joista 32 pappia ja 64 maallikkoa
 • saamelaiskäräjien nelivuotiskaudeksi valitsema saamelaisten edustaja
 • valtioneuvoston määräämä edustaja
 • läsnäolo- ja puheoikeus kirkkohallituksen kansliapäälliköllä, viidellä kirkkoneuvoksella sekä lainoppineella asiantuntijalla.

Tärkeimmät tehtävät

 • hyväksyä raamatunkäännös, kristinoppi, virsikirja, kirkkokäsikirja, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys
 • käsitellä kirkon uskoa ja oppia koskevia kysymyksiä
 • tehdä ehdotuksia kirkkolain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta
 • antaa lausuntoja, tehdä esityksiä ja lausua toivomuksia valtioneuvostolle kirkon ja valtion suhdetta koskevissa merkittävissä kysymyksissä
 • päättää hiippakunnan perustamisesta, sen rajojen muuttamisesta tai hiippakunnan lakkauttamisesta 
 • päättää kirkon suhteista muihin kirkkoihin, uskontokuntiin ja kirkkojen välisiin järjestöihin sekä yhteistyöstä niiden kanssa
 • päättää kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisestä ja tämän aseman lakkauttamisesta
 • perustaa ja lakkauttaa arkkipiispan, piispojen ja kirkkohallituksen kansliapäällikön virat
 • valita ja vapauttaa kirkkohallituksen jäsenet ja kirkkohallituksen kansliapäällikkö
 • hyväksyä kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmat
 • päättää seurakuntien vuosittaisista maksuista kirkon keskusrahastoon ja eläkerahastoon sekä perusteista, joiden mukaan valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetussa laissa (430/2015) tarkoitettu rahoitus jaetaan seurakunnille, seurakuntayhtymille ja kirkkohallitukselle
 • tarkastuttaa kirkon rahastojen ja muiden varojen tilit ja hallinto sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestäTämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute