För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Utbetalning av byggnadsunderstöd

Ett understöd kan användas under det år det beviljas och under de tre följande åren.
Understödet betalas ut för förverkligade kostnader för bygget enligt understödsprocenten, dock högst till det belopp som beviljats. I byggkostnaderna får inte ingå kostnader som inte berättigar till understöd.
Understödet kan betalas ut i flera omgångar, om projektets omfattning och församlingens finansieringsbehov så kräver. Det finns två blanketter för ansökan om utbetalning av understöd.
Om byggprojektet fortfarande pågår anhåller man om utbetalning på blanketten ”Delredovisning av understöd och begäran om utbetalning av understödsdel”. För att säkerställa att slutredovisningen lämnas in innehålls några tusen euro av understödet, även om byggkostnaderna skulle förutsätta att hela understödssumman betalas ut.

Delredovisning av understöd och begäran om utbetalning

Om byggprojektet är avslutat anhåller man om utbetalning på blanketten ”Slutredovisning för erhållet understöd och begäran om utbetalning av sista understödsdelen”. Församlingens auktoriserade revisor bekräftar att slutredovisningen är korrekt, bl.a. att församlingen har iakttagit eventuella villkor i understödsbeslutet.

Slutredovisning av understöd och begäran om utbetalning

Ansökan om utbetalning av understöd skickas till Kyrkostyrelsens ekonomienhet. Frågor som gäller utbetalning av understöd riktas till ekonomienhetens byråchef.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga