För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans statistik

Tilastoportaalin kuva koko 223x200 px

Statistikreformen 2017

På statistiksidorna presenteras statistiska uppgifter om förändringar i församlingarnas befolkning, ingångna äktenskap, verksamhet och ekonomi.

Kyrkans statistiken samlas årligen in av församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna. Statistikuppgifterna på dessa sidor presenteras för hela kyrkan, per stift och per församling.

Via länken nedan når du kyrkans intranät. På webbplatsen finns statistikblanketter och anvisningar för hur de ska fyllas i samt en länk för elektronisk dataöverföring (Sertika – elektronisk dataöverföring).

Via länken nedan kommer du till kyrkans intranät som endast är tillgängligt för församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna.

Gå till Sertika via kyrkans intranät

Statistikblanketter 2016

Statistikblanketter 2017

Statistiska nyckeltal

Kontaktpersoner i statistikärenden

Statistik över befolkning, verksamhet och ekonomi:

tilastot.kirkkohallitus(at)evl.fi

Personalstatistik: Sirpa Monola

Familjerådgivningens statistik: Minna Oksanen

Samtalstjänstens och nätjourens statistik: Titi Gävert
Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga