För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

”Ett stort under” - Plan för konfirmandarbetet 2017

Konfirmandplan 2017

”Att leva inför Guds ansikte”

 Biskopsmötet godkände  5.4 2017 den nya planen för konfirmandarbetet. Nu finns Ett stort under - Plan för konfirmandarbetet 2017 här.  I höst kommer den också i tryckt form.


Den nya planen trädde i kraft 1 maj 2017 och senast 1 oktober 2018 ska församlingarnas konfirmandarbete utgå från den nya planen.

”Suuri ihme 2017" på finska finns på Sakasti.

KCSA ordnar regionala utbildningsdagar hösten 2017 och under år 2018 för att stöda processen att implementera den nya planen i den lokala plan som varje församling skriver som grund för sitt konfirmandarbete. Utbildningen består av två närstudiedagar och där emellan arbetar deltagarna med uppgifter knutna till församlingens egen lokala konfirmandplan. Utbildningsdagarna är avsedda för hela konfirmandarbetslaget och är en del av stiftets personalutbildning.

Det är viktigt att på förhand bekanta sig med planen. Vi kommer att öppna upp den nya planen ur olika synvinklar. Under närstudiedagarna kommer det att finnas tid för konfirmandarbetslagen att konkret jobba med sina egna lokala planer.

Programmet och information om anmälan skickas till församlingarna i början av hösten 2017. Utbildningen är gratis.

Utbildningar hösten 2017

Närpes och Korsholms prosteri: onsdag 20.9.2017 kl. 10-16 i församlingshuset i Gamla Vasa

Pedersöre prosteri: torsdag 21.9.2017 kl.10-16 i Kyrkostrands församlingshem, Pedersöre

Raseborg och domprosteriet: onsdag 4.10.2017 kl. 10-16 i Mikaelsalen, Kyrkostyrelsen i Helsingfors

Åbolands prosteri: torsdag 5.10.2017 kl. 10-16 i Aurelia, Åbo

Ålands prosteri: onsdag 18.10.2017 kl. 10-16 i Mariagården, Mariehamn

Mellersta Nyland och Helsingfors prosteri: onsdag 25.10.2017 kl. 10-16 i Högbergsgården, Helsingfors

Utbildningar vintern 2018

Raseborg och Domprosteriet: tisdag 13.2.2018

Pedersöre prosteri: tisdag 20.2.2018

Närpes och Korsholms prosteri: onsdag 21.2.2018

Åbolands prosteri: tisdag 6.3.2018

Ålands prosteri: torsdag 8.3.2018

Mellersta Nylands och Helsingfors prosteri: måndag 9.4.2018

Till hösten 2018 planerar vi ytterligare konfirmandpedagogiska dagar för hela stiftet i Tammerfors 27-28.11. 2018

Mer information:

Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig i konfirmandarbetet vid Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)

Stefan Myrskog, ledande sakkunnig vid Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga