För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens cirkulär 2011

Kyrkostyrelsens cirkulär på finska - Kirkkohallituksen yleiskirjeet suomeksi

28/2011 Keva sköter pensionsärendena för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

27/2011 Kvalitet och kvantitet i familjerådgivningscentralernas arbete
Bilaga: Kvalitet och kvantitet i familjerådgivningscentralernas arbete

26/2011 Kyrkans stöd i kris och kyrkans kristelefon
Bilaga: Kyrkans stöd i kris

25/2011 Nya medlemsdatasystemet Kirjuri tas i bruk 2012

24/2011 Församlingarnas avgifter till Kyrkans centralfond 2012

23/2011 Befolknings- och verksamhetsstatistiken 2011
Befolknings- och verksamhetsstatistiken 2011
Befolknings- och verksamhetsstatistik fr.o.m. 1.1.2012
Diakonins nyckeltal per jämförelsegrupp 2010

22/2011 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetsbestämmelser
Bilaga 1: Kyrkans författningssamling nr 109
Bilaga 2: Kyrkans allmänna datasäkerhetsbestämmelser 2012

21/2011 Kyrkans anställda behövs för att möta människor på webben

20/2011 Anmälning av inkomstskattesatsen 2012 till skatteförvaltningen
Bilaga: Anmälan om ev.luth. församlingens inkomstskattesats för 2012

19/2011 Kollekterna år 2012

18/2011 Kirjuri tas i bruk först 2012

17/2011 Grunder för beredningen av budgeten 2012

16/2011 Församlingarnas nyckeltal för verksamheten och ekonomin år 2010

15/2011 Fortsatt utveckling av konfirmandundervisningen

14/2011 Verksamhetsstatistiken A3-A6 uppdateras 1.1.2012, anvisningar för kyrkdagboken och församlingarnas verksamhetsstatistik i Sacrista

13/2011 Självständig undersökning av kyrkböcker vid arkivverket
Bilaga: Arkivverkets meddelande till församlingarna 7.4.2011

12/2011 Ordensförslag för självständighetsdagen 2011
Bilaga: Anvisningar om hur ordensframställningar skall göras

11/2011 Likabehandling på arbetsplatser i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Bilaga 1: Protokollsutdrag från Kyrkostyrelsens plenum 14.12.2010 (på finska)
Bilaga 2: Kyrkan på väg mot likabehandling: Slutrapport från projektet Likabehandling i kyrkan

10/2011 Scouterna som en form av församlingsarbete

9/2011 Undersökning av kyrkböcker för släktforskning och högsta förvaltningsdomstolens beslut
Bilaga 1: Högsta förvaltningsdomstolens beslut 16.11.2010 (endast på finska)
Bilaga 2: Ministerns svar på ett skriftligt spörsmål i riksdagen (endast på finska)

8/2011 Beredningen av kyrkans servicecenter för bokföring och löneräkning (Heta) – situationen i februari 2011

7/2011 Ändring av kyrkolagen och nya mallar för anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
Blankettmall 1: Besvärsanvisning. Bifogas kyrkofullmäktiges eller den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll.
blankett / anvisningar
Blankettmall 2: Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning. Bifogas protokoll från andra myndigheter i församlingen/den kyrkliga samfälligheten än kyrkofullmäktige/gemensamma kyrkofullmäktige.
blankett / anvisningar
Blankettmall 3: Förbud mot att söka ändring. Bifogas protokollsutdrag/tjänstemannabeslut.
blankett / anvisningar
Blankettmall 4: Besvärsanvisning. Bifogas kyrkofullmäktiges protokollsutdrag i kyrkliga ärenden.
blankett / anvisningar
Blankettmall 5: Besvärsanvisning. Bifogas samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktiges protokollsutdrag i kyrkliga ärenden.
blankett / anvisningar
Blankettmall 6: Anvisning om rättelseyrkande. Bifogas de beslut av en församlingsmyndighet som kan bli föremål för rättelseyrkande enligt kyrkolagen.
blankett / anvisningar
Blankettmall 7: Anvisning om rättelseyrkande. Bifogas de beslut av samfällighetens myndigheter som kan bli föremål för rättelseyrkande enligt kyrkolagen.
blankett / anvisningar
Blankettmall 8: Besvärsanvisning. Bifogas protokollsutdrag över kyrkorådets eller församlingsrådets beslut med anledning av ett rättelseyrkande i en kyrklig fråga.
blankett / anvisningar
Blankettmall 9: Besvärsanvisning. Bifogas protokollsutdrag över samfälligheten gemensamma kyrkoråds beslut med anledning av ett rättelseyrkande i en kyrklig fråga.
blankett / anvisningar

6/2011 IT-områdenas datasäkerhetspolicy och datasäkerhetsbestämmelser
Bilaga 1: Vår kyrkas datasäkerhetspolicy 2011
Bilaga 2: Kyrkans allmänna datasäkerhetsbestämmelser 2011

5/2011 Kyrkans mål för regeringsprogrammet

4/2011 Den beräknade andelen av pensionsansvaret 31.12.2010

3/2011 Retroaktivt beslut om gallring i församlingarnas arkiv och upphävande av beslut om typförsamling

2/2011 Kyrkans introduktionsguide - material för kyrkans ledning, chefer och andra som ansvarar för introduktion av nya medarbetare

1/2011 Riksdagens justitieombudsmans beslut om att en kyrklig samfällighets avgiftsbelagda telefontjänster strider mot lagen
Bilaga: Riksdagens justitieombudsmans beslut 30.12.2010 (på finska)

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga