För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Tips och idéer till Barn är glädje

Barn är glädje – tio teser om kristen fostran i hemmet

Idéer för öppna dagklubbar och mamma- barngrupper.

1.    Var tacksam för ditt barn

Andakt:     Tema jag/du är fin

Bygg ett vackert altare duk, ljus och ”ädelstenar”

Utgå från Margareta Melins bön Jag är fin

Sjung sången vacker i Guds ögon

Text: Psalt 139:1,5 och 14.

Be bönen jag är fin tillsammans

Aktivitet: Låt barnen och föräldrarna tillsammans rita en bild av den egna familjen

Barnen: ge dem möjlighet att samtala om den egna familjen och att leka hemlekar .

Vuxna: De vuxna tar teckningen på familjen och skriver in bredvid var och en

familjemedlem, eller på ett skilt papper, de saker som de olika

familjemedlemmarna är bra på och det som man är tacksam över.

Låt var och en berätta om den kom på några nya saker som de inte tänkt på tidigare. När har du senast berättat för dina familjemedlemmar vad du tycker om hos dem eller vad du är tacksam över. Kom ihåg att visa teckningen hemma och berätta vad du är tacksam över.

Samtala om: Ser du på ditt eget liv och på ditt barns som en gåva? Vad innebär det?

Hur kan du hjälpa ditt barn att förstå att du är glad över barnet?

Vad betydde det för dig som barn att hedra sin fader och sin moder?

Läs upp tes nr 1 eller 2 från gamla teshäftet och samtala om vad dessa teser säger om dagens tema.

2.    Tänk igenom vad du själv tror på

Andakt: Läs Joh. 20:24-29 om Tomas tvivlaren

Bön: Gode Gud jag är här, Du tycker om mig sådan jag är.

Du ser alla Du är god Du sköter om os med tålamod.

Sjung: Jag får va hos dej, jag får be till dej BS 152

Samtala om tro och tvivel. Om olika religiösa frågor som känns svåra eller aktuella.

Barnen. Låt barnen rita sin uppfattning av Gud   

Läs tes nr.4 ur det gamla teshäftet. Ta tid för dig själv att fundera på vad som är viktigt för dig i livet.. Vilka värderingar har du, vilka vill du förmedla vidare till dina barn.

Aktivitet:    Gör en avslappningsövning med föräldrarna låt dem meditera en stund över vad som är viktigt för dem. Ge tid men kom ihåg att det kan vara första gången för många så dra inte ut i onödan på tiden.

3.    Tala med barnet också om religiösa frågor

Andakt: Läs: Matt.18:1-5 om vem som är störts i himmelriket

Låt alla fundera en kort stund på varför lärjungarna frågade om vem som var störst i himmelriket.

Alla stiger upp och vänder sig mot sin stol. Mammorna tar sina barn en i taget och lyfter upp dem på stolen. Titta noga på barnet/barnen och fundera på vad Jesus menade med att vi skulle se på barnen och bli som dem.

Be: Du ser alla Du är God, Du sköter om oss med tålamod

Sjung: Gud som haver barnen kär och Vuxna är också barn SfSoS 234

Barnen Kan tillsammans mäta och fundera på vad som är det längsta-kortaste, tunnaste-  tjockaste, lättaste -tyngsta osv.

Vuxna:    Dela in de vuxna i par. Den ena är barn och den andra vuxen. Barnet får fråga den vuxna saker som det funderat på och den vuxna skall försöka svara. Byt om efter en stund så att båda får vara både barn och vuxen.

Samtala om: Hur kändes det här? Vilka frågor har ditt eget barn ställt? I vilken situation har frågorna väkts? Tycker du det är svårt att svara? När har du själv känt att du blivit tagen på allvar med dina frågor.

Läs tes nr.3 från gamla teshäftet som handlar om att vara närvarande för sitt barn. Vi behöver inte alltid ha de rätta svaren och de fina förklaringarna. Det räcker med att vara närvarande och ta barnens frågor på allvar.

4. Låt barn tro på barns vis

Andakt: Läs. Mark 10:13-16 eller Rom.12: 4-6och 16

Berätta om Jesus och barnen med hjälp av dockor eller bilder.

Be: Gode Fader jag är här, Du tycker om mig sådan jag är.

Sjung: Ingen är för liten för Gud KS 146

Barnen: Ta barnen tur vis i famnen och gosa med dem och låt dem berätta hur det känns.

Vuxna: Kommer du ihåg något som du trodde på som barn. Hur har den tron förändrats?

Samtala om Barn tror på sitt eget konkreta sätt och drar många gånger förenklade slutsatser som kan kännas att det blir fel. Men låt barnen tro på sitt eget sätt de tar ingen skada av det. När kunskapen och livserfarenheten ökar så ändras också uppfattningarna om saker och ting

FN:s Barnkonvention säger:

12. Artikeln:Barn har rätt till egna åsikter.                                                                               13. Artikeln Barn har rätt att uttrycka sina egna åsikter bara det inte sårar andra.                        14. Artikeln Barns rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet bör respekteras med hänsyn till barnets åldersnivå.

Hur infrias detta i dagens Finland, i vår församling och i vår familj.

Läs tes nr.5 från gamla teshäftet samtala om hur dessa två teser stöder och kompleterar varandra.

4.    Umgås med ditt barn under helger och kyrkoårets högtider.

Här kan du välja en av alternativen eller använda två gånger till denna tes så att ni behandlar vilodagen första gången och kyrkoåret andra gången.

Alternativ 1

Andakt: Läs: 1 Mos. 2: 2-3 om hur Gud skapade vilodagen

Fundera tillsammans vad som kännetecknar vilo- och helgdagar i ert hem. Vad är det som gör att det känns speciellt bra. Hur kan ni markera vilodagen bättre utan att få dåligt samvete.

Be: Gode Gud här sjunger jag, för solen lyser och vi har ledigt idag.

Sjung: Dagen är här KS 170 eller Du är med oss Gud SfSoS 38

Aktivitet: Hur skulle ni synliggöra vilodagen i ert hem?

Barn Låt barnen rita vad som är bäst med söndagar och helgdagar.

Vuxna: Vad är bäst med helg- och söndagar?

Samtala om: Hur syns vardagens stress i er familj? Vad kunde man göra åt saken? Hurudana gemensamma stunder har ni i er familj? Hur kopplar ni av? Vilka är vardagens ”gyllene” stunder i er familj! Hur syns skillnaden mellan vardag och helg i er familj?

Alternativ 2

Andakt: Läs: Text som hör ihop med den tid på kyrkoåret som just nu är aktuell.

Be: Gud som haver

Sjung: Måne och sol

Samtala om hur kyrkoåret syns i vårt liv och i våra hem. Gör i ordning, julkrubba, påskträdgård, Mikaelidagen, alla helgonsdag osv, som exempel på hur man kan göra.

Aktivitet Ta fram plasthöljen från chokladägg eller engångsmuggar som du vänder upp och ner. Göm föremål eller bilder som hör med kyrkoårets olika högtider Tex. Ängel, ljus, stjärna, kamel, påsklilja. palmblad ägg, duva osv. låt var och en öppna ett plastfodral eller lyfta på en mugg och berätta vilken av kyrkoårets fester den tänker på. OBS! ängel kan det finnas flere av tex en för Mikaeli, en för jul, och en för påsk.

Läs tes nr: 6 ur det gamla teshäftet och fundera tillsammans på hur informationen i massmedier förvränger betydelsen av kyrkoårets helger och gör dem kommersiella.

5.    Be med och för ditt barn

Andakt: Läs: Matt 7: 7-12 bed så skall ni få…

 Be: Gud tycker om oss, han hör när vi ber.

       Nu vill vi tacka för allt vad han ger.

Sjung: Du är med oss Gud SfSoS38, Gud vet vad jag heter SfSoS 68

Samtala om bön och förbön och om den trygghet bönen ger.

Avluta andakten med en bönestund med bönestenarna.

Aktivitet: Gör bönekort tillsammans. Kopiera upp olika barnböner som mammorna kan klippa ut eller skriva av och limma på kort som barnen kan dekorera med glansbilder eller klisterbilder.

Läs tes nr. 7 ur det gamla teshäftet och fundera tillsammans på föräldrarollen, hur den förändras när barnen växer och om bönens roll.

6.    Sjung andliga sånger och psalmer med ditt barn

Andakt: Läs: Psalt. 98 eller 96:1-3

Bön: Gud har gett mig röst och tunga, jag kan ropa, viska sjunga.

    Utav Gud blev munnen gjord till att säga goda ord.

Sjung: Jag har fått händer att klappa med BS 81, KS 175

Samtala om vilka sånger föräldrarna kommer ihåg från sin barndom. Vilka sånger vill de att barnen skall lära sig.

Aktivitet. Be kantorn om hjälp och ordna ”De vackraste barnsångerna” stund. Sjung önskesånger och lär ut nya barnsånger.

Gör en utställning på lämpliga barnsångböcker Tex Barnsångboken, Sånger för små och stora, Kyrksång, Hjulen på bussen osv.

8. Lär ditt barn att be och ge förlåtelse.

Andakt: Läs: Matt 18: 21-22

Bön: Gode Gud förlåt! Ofta har jag felat.

Många gånger har jag gjort vad jag inte velat.

Sång: Alla har brått, ingen har tid SfSoS 2

Samtala om svårigheten med att be om och ge förlåtelse. Det kan kännas svårt att be om förlåtelse för man vill försvara sig och gärna skyller på den andra parten. Också för vuxna kan det vara svårt att förstå att om någon brutit mot mig så kan jag inte ge igen med samma mått. Om jag gjort fel är jag skyldig att be om förlåtelse oberoende om vem som börjat. Jag kan bryta hämndens onda cirkel med mitt eget agerande. Vi vuxna har mycket att lära oss i dessa frågor och ändå skall vi lära barnen hur de skall bete sig.

Det samma berör att ge förlåtelse. Den som klarar av att ge förlåtelse vinner alltid

Man kan inte tvinga någon att be om förlåtelse. Det ökar oftast bara trotsigheten. Dialog, att lyssna på och bli hörd hjälper oftast barnet att förstå betydelsen av att be om och ge förlåtelse.

Aktivitet: Använd er av bönestenarna. Som förlåtelsens stenar kan man använda de vita stenarna som är tyst bön till Gud. Oftast så är det ju svårt att klä i ord det man gjort fel så därför passar dessa stenar bra.

Läs Tes nr 8 ur gamla teshäftet och lätt eller svårt det är att dra gränser och skilja mellan rätt och fel.

9. Ge barn möjligheter att glädja andra

Andakt: Läs: Matt.7:12 eller fil. 4:4-7

Bön: Gud lär oss nu att leva med hjärtat vänt mot dig

        Så att vi är till glädje för varandra.

Sjung: Gud har skapat allting Psb 454

Samtala om at glädja varandra. Barnen bör få veta att vi är glada över att de finns utan att behöva prestera något.

  Barn har en naturlig förmåga i att försöka glädja andra. Detta bör man ta vara på och komma ihåg att barn lär sig av andra. Det är viktigt att påminna om att andras behov är lika viktiga som de egna behoven.

Aktivitet. Förbered deltagarna föregående gång på att denna gång tar vi leksakskollekt /klädkollekt. Det vill säga barnen kan själv välja vilken leksak eller vilket klädesplagg det kan avstå ifrån som de kan glädja någon annan med. Leksakerna och kläderna kan sedan skickas till Karelen eller via FMS någon annanstans.

Ni kan också ge information om hur man kan ta ett fadderbarn.

Läs tes .nr. 10 ur gamla teshäftet och fundera på hur vi som lever i denna postmoderna tid kan förhindra att egoismen sprider sig bland våra barn.

10. Ge ditt barn hopp om himlen.

Andakt: Läs Joh: 3:16

Bön: Så skönt som månens skimmer och näktergalens sång

       Blir det hos Jesus Kristus i himmelen en gång.

Sjung: Det Gungar så fint KS 137 Bs 136, Du omsluter mig KS 138 Du är gränslös KS 139

Samtala om de olika känslorna, sorg, glädje, hopp, tvivel om att de alla hör till livet och att vi alla reagerar olika på känslorna. Tala om att alla sätt är lika rätta det finns inte rätt eller fel sätt att utrycka sina känslor på så länge man inte skadar andra.

Fundera på sorgen, vad gör er sorgsna? Vad ger er hopp?

Aktivitet: bygg altaren for sorg, glädje, tvivel, hopp och låt var och en gå runt och stanna upp vid altarena i egen takt.

Sorg svart duk kors, utklippt dödsannons o.s.v.

Glädje färgrann duk, blommor, ljus.

Tvivel, brun eller grå duk bild av vägar/vägskäl, stenar

Hopp, vit duk blommor ljus och änglar

Barnen: Nyheter, gör en TV av en stor kartonglåda. Klipp ut TV rutan och limma knappar på. Låt varje barn turvis vara nyhets läsare som berättar någon sorglig och någon glad nyhet.

Läs tes nr. 9 från det gamla teshäftet och samtala om hur viktigt det är att vi är närvarande för våra barn under olika skeden i livet. Hemmets uppgift är att hjälpa barnen bilda sig en uppfattning om livets mening.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga