För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Flickor och pojkar i församlingen

Kyrkans verksamhet bland barn i skolåldern och deras familjer är en bortglömd skatt. Verksamhetens omfattning och betydelse är relativt okända trots att detta är ett av de största arbetsområdena i församlingarna. Arbete bland flickor och pojkar i församlingen, som också kallas minior- och juniorverksamhet, är mycket mångsidigt. Ingen annan verksamhetsform i församlingarna producerar lika mycket på församlingsarbetets anpassningsförmåga. Församlingarnas verksamhet bland 7-14-åringar är både aktiv och omfattande. Den grundar sig främst på frivilliginsatser och utgör alltså på många sätt en exemplarisk verksamhet, där både delaktighet och församlingstillhörighet kommer till uttryck.

Samtidigt finns det många krav på utveckling av arbetsområdet. Församlingarnas anställda och förtroendevalda är inte förtrogna med det omfattande arbete som i församlingarna utförs bland barn i skolåldern. Undersökningar har visat att församlingarnas värdefulla arbete bland 7-14-åringarna får större synlighet än tidigare.

Dokumentet nedan har skapats utifrån ovannämnda utgångspunkter och utvecklingskrav. Dokumentet syftar till att hjälpa församlingarnas förvaltning och anställda att fördjupa sig i 7-14-åringarns liv och församlingstillhörighet och till att utveckla det församlingsarbete som utförs bland flickorna, pojkarna och deras familjer. Broschyren passar bra att dela ut åt föräldrar, förtroendevalda och samarbetspartner.

Flickor & pojkar i församlingen, broschyrRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga